1 molün 12gr oluşu, Karbon elementinin atom sayısının deneysel incelenmesiyle bulunmuştur. Avogadro sayısı Avogadro sabiti olarak da bilinmektedir. 12gr karbon elementi hesabı sonucunda 6,02214199x10²³ mol olarak bulunmuştur. Avogadro sayısı nedir?

Avogadro sayısı, bir element bünyesinde bulunan bir molde bulunan atom sayısına Avogadro sayısı denir. Avogadro sayısı, İtalyan bilim insanı Amedeo Avogadro tarafından 1811’de  yapılan deneyde, sıcaklık ve basınç koşulları ve hacimleri aynı olan gazların, türü ne olursa olsun molekül sayılarının aynı olduğunu keşfetmiştir. Bu buluş atom ağırlıkları ve büyüklülerini doğru ölçmeyi kolaylaştırdı.

Komedyen Cem Yılmaz, Yeni Gösterisi CMXXIV ile Sahneye Dönüyor Komedyen Cem Yılmaz, Yeni Gösterisi CMXXIV ile Sahneye Dönüyor

Avogadro Sayısı Nedir?

Avogadro sayısı, bir element içinde bulunan 1 molün atom sayısıdır. Amedeo Avogadro tarafından yapılan deneyler sonucunda bulunan Avogadro sayısı aynı adla anılmaya devam etmektedir. Mol ise bir bileşiğin bir molünde bulunan molekül sayısıdır. 1 mol 12gr’dır. 12 gr 1 mol karbon elementinde bulunan atom sayısıdır. Bu sayının deney sonucu, 6,02214199x10²³ olarak bulunmuştur.

Kısaca Avogadro Sayısı ve Mol Kavramı

Avogadro sayısı ilk olarak İtalyan Bilim insanı Amedeo Avogadro tarafından bulunmuştur. Ve bu nedenle de Avogadro sayısı – Avogadro Sabiti olarak bilinmektedir. Avogadro yaptığı deneyler sonucunda basınç değeri ve sıcaklığı ne olursa olsun eşit miktarda bulunan gazların aynı molekül sayısına sahip olduğunu keşfetmiştir. Bu da büyük bir buluş olarak Atomların kütlesi ve ağırlığının ölçülmesinde kolaylık sağladı.

Bir molekülde bulunan mol sayısını ise il defa Avusturyalı lise öğretmeni Johann Josef Loschmidt hesaplamış bulunmaktadır. 1865 de Kinetik moleküler teori yardımıyla 1cm³ gazın basınç ve sıcaklık şartlarında yaklaşık sonucunu hesaplamış bu da Loschmidt sabiti olarak adlandırılmıştır.