Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde asistan hekimler hak arama eylemi gerçekleştirdi.

Eczanelerde tehlike çanları çalıyor Eczanelerde tehlike çanları çalıyor

Eyleme Manisa Tabip Odası, SES, Hekimler Birliği Sendikası da destek verdi. Asistan hekimler adına konuşan Asistan Hekim Temsilcisi Burak Yenikaya, son dönemdeki yönetmeliklerin, sağlık hizmeti veren hekimlerin durumu göz önüne alınmadan çıkarıldığını ifade etti. Yönetmeliklerin adaleti sağlamaktan uzak olduğunu savunan Yenikaya, şöyle devam etti: “Yönetmeliğin kapsamadığı üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimler ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde çalışan asistan hekimlerin maaşları arasında büyük bir fark oluştuğu ortadadır.  Meslek onuruna yakışmayan ayrımcılığa gidilmesi kabul edilemez.  Hekim Birliği Sendikası olarak yapmış olduğumuz tüm eylemlerde hiçbir grubu ayırmadan nasıl bir çözüm üretilebileceğine yönelik tavsiyelerimiz ve taleplerimiz ortadadır. Herhangi bir meslektaşımızın basamak, kurum ya da branş nedeniyle ayrıştırılması ve dışlanmasına izin verilemez.  Bu nedenlerle; Kapsam dışı hekim kalmayana kadar, “eşit işe eşit ücret” kanun ile sağlanana kadar,  Aile hekimlerimizin cari giderlerine reel enflasyona göre artış yapılıncaya (en az 180), vekaletsiz izin kullanıncaya kadar,  toplam gelirimizin en az 80'i sabit temel maaş olarak düzenleninceye kadar haklı, meşru, örgütlü mücadelemiz devam edecektir”

Manisa Tabip Odası olarak üniversite asistanlarının 15-16 Eylül’ü kapsayan hak arama eylemlerine destek verdiklerini açıklayan Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin, “Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak özellikle son dönemde yoğunlaşan “Emek Bizim -Söz Bizim” diyerek başlattığımız ekonomik ve özlük haklarımız, çalışma koşullarımız ve toplumun sağlık hakkı mücadelemiz devam etmektedir. Bu 2 günlük asistan hekim eylemini de bu mücadelenin bir parçası olarak görüyor ve destekliyoruz. Son dönem ek ödeme yönetmeliklerinin yarattığı eşitsizlikler, birçok alanda olduğu gibi üniversite hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızı da derinden etkilemektedir. Eşit işe eşit ücret ilkesini ihlal eden bu düzenlemelere karşı itirazlarımızı dile getirmiştik.  Bu adaletsizliğin yükünü asistan hekimler başta olmak üzere, üniversite hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızın taşımasını dün olduğu gibi bugün de kabul etmiyoruz, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bugüne kadar hekimlerin hak arama eylemlerini desteklediğimiz gibi üniversite hastanelerinde asistan hekimlerin yaptığı bu hak arama eylemini de destekliyoruz. Asistan arkadaşlarımızın her türlü sorunda yanlarında,  onlara destek olacağımızı bilmelerini isteriz. Sağlık ortamının farklı alanlarında biriken sorunlara karşı uzun soluklu bu mücadelede birliktelik ve sürekliliğin önemini bir kez daha hatırlatarak, Tüm meslektaşlarımızın önlüğümüzün beyazına, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.