Adalet Bakanlığı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun 114 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (5) numaralı bendinde ve 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan parasal limitlerin güncellenmesine dair bir tebliğ yayımladı. Tebliğin amacı, İcra ve İflâs Kanunu'nun belirli maddelerine dayanarak, parasal limitlerin güncellenmesi olarak kaydedildi. Güncelleme, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2023 yılının Aralık ayındaki yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak yapıldı.

İcra ve İflas İlanlarında Yeni Limitler

Tebliğ kapsamında, gazete veya internet haber sitesinde Basın İlân Kurumu aracılığıyla yapılan ilanlarda esas alınacak muhammen bedele ilişkin parasal limitler belirlendi.

İlan türlerine göre güncellenen parasal limitler şu şekilde:

Gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek ilanlara ilişkin parasal limit:

•             500.000,00 TL’ye kadar olanlar için

•             720.000,00 TL’ye kadar olanlar için

•             Satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde yapılacak ilanlara ilişkin parasal limit:

•             500.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.000.000,00 TL’nin altında olanlar için

•             720.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.885.000,00 TL’nin altında olanlar için

•             Bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiilî satışı elli bin adedin üzerinde olan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılan ilanlara ilişkin parasal limit:

•             2.000.000,00 TL ve üzerinde olanlar için

•             2.885.000,00 TL ve üzerinde olanlar için

Parasal limitler, ilan talebi tarihindeki güncel limitlere göre belirleniyor. Tebliğ, 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Adalet Bakanı tarafından yürütülecek.

Kaynak: Özkan Çelik