Örnek No:54*

T.C.
MANİSA
İCRA DAİRESİ
2023/45271 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45271 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

450.000,00

1

Taşıt

45aj558 Plakalı , 2016 Model , FORD Marka , GA29213 Motor No'lu , NM0WXXTACWGA29213 Şasi No'lu Aracın her türlü bilgisi yukarıdaki linkte mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 13:44
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 13:44
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 13:44

03/01/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN01964890