Örnek No:54*

T.C.
MANİSA
İCRA DAİRESİ
2023/5370 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5370 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

900.000,00

1

Taşıt

38ZT970 Plakalı , 2012 Model , FORD Marka , CR90463 Motor No'lu , NM0K84TEDDCR90463 Şasi No'lu ,

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 10:11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 10:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 10:11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 10:11

09/08/2023 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN01875990