Bir işçi-işveren anlaşmazlığı davasında emsal bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; duruşma gününün SMS olarak bildirilmiş olmasının tebligat yerine geçmeyeceğine hükmetti.

Bir fabrikada ustabaşı olarak çalışan işçi, ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek kovulunca İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Ustabaşı, ihbar tazminatı, ücret alacağı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsilini talep etti.

Davalı iddiaları reddederken; mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar verdi.

‘SMS İLE YAPILAN TEBLİGAT GEÇERSİZ’

Duruşma gününün kendisine SMS (kısa mesaj) olarak bildirildiği belirten davacı, kararı temyiz etti.

Devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de emsal nitelikte bir karar verdi.

Kararda, SMS ile yapılan tebligatın geçersiz olduğuna dikkat çekildi.

TikTok kavgası cinayetle noktalandı... Canlı yayında itiraf etti TikTok kavgası cinayetle noktalandı... Canlı yayında itiraf etti

Kararda; hukuki dinlenilme hakkının, bilgilenme/bilgilendirme, açıklama yapma, yargı organlarınca dikkate alınma ve kararların gerekçeli olması gibi hususları içerdiği hatırlatıldı.

BİLGİLENDİRME HAKKI

Bilgilenme hakkının yargılamanın içeriğine dair tam bir bilgi sahibi olmanın yanında, gerek karşı tarafın gerekse de yargı organlarının dosya içeriğine yapmış oldukları işlemleri öğrenmelerini kapsayacağı vurgulandı.

İHA’da yer alan kararda şöyle denildi:

“Davanın tarafları ile vekillerinin davaya ilişkin işlemleri öğrenebilmesi için tebligatın usulüne uygun olarak yapılması, duruşma gün ve saatinin kendilerine bildirilmesi gerekmektedir. Duruşma günü ile tebligatın yapıldığı tarih arasında makul bir süre olmalıdır. Aksi takdirde tarafların hakları kısıtlanmış olur. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda geçerli ve usulüne uygun tebligatın ne şekilde yapılacağı belirlenmiş olup, kısa mesaj (SMS) geçerli bir tebligat usulü olarak düzenlenmemiştir.

“KABUL EDİLEMEZ”

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde 'muhatabın bilgilendirilmesi' başlığı altında asıl tebligat işlemini haber vermek adına sadece muhataba hatırlatmada bulunmak amacıyla sunulan bir hizmet olarak gösterilmiştir. Bu itibarla, davacı vekiline duruşma gününün kısa mesaj yoluyla bildirilmiş olması geçerli ve usulüne uygun tebligat olarak kabul edilemez.

BOZMA KARARI

Duruşma gününün tebliğ işlemlerinin yasal mevzuat çerçevesinde yöntemince yapılmadığı görülmekle, dosyanın işlemden kaldırılmasına ve sonrasında üç ay içinde yenilenmeyen dosya hakkında davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”