T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/399 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Manisa İli - Saruhanlı İlçesi - Kayışlar Mahallesi
MEVKİİ : Baykuş
PAFTA NO : -
ADA NO : -
PARSEL NO : 383
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 9.050,00m2 - (Kamulaştırılan kısım : 291,48m2)
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nebahat GÜÇLÜER - TC Kimlik no : 39154849272
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi
BANKA HESAP BİLGİLERİ: Vakıfbank - Saruhanlı Şubesi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın sondaj yeri olarak kamulaştırılan kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için mahkememizin 2023/399 Esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup ilk duruşması 01/11/2023 günü saat 10.30'da yapılacaktır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.04/08/2023

#ilangovtr Basın No ILN01879215