Manisa Valiliği’nden çok önemli kararlar!

Manisa Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 6 kararın detaylarını kamuoyuna duyurdu

Manisa Valiliği’nden çok önemli kararlar!

Manisa Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 6 kararın detaylarını kamuoyuna duyurdu

01 Temmuz 2020 Çarşamba 22:10
Manisa Valiliği’nden çok önemli kararlar!

İşte Valilik tarafından gönderilen genelgelerin tamamı:

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen Koranavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde uygulanmak üzere kararlar alınmaktadır.

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve http://www.manisa.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Covid-19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 23/06/2020 tarihli ve 432597 sayılı Genelgesinde işaret edilen önlemlere riayet edilmesi kaydı ile İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.03.2020 tarihli ve 2020/03 sayılı kararı ile faaliyetleri durdurulan “tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri”nin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmesi kararlaştırılmıştır.

Faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezlerinin ayda en az iki kere denetlenmesi sağlanacaktır.

Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

MUHTARLARLA TOPLANTI

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi sebebiyle sosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alındığında, Manisa Valiliğinin 13.03.2020 tarihli ve 5530 sayılı yazı ekinde gönderilen Bakanlık genelgesi ile iptal edilen Vali ve Kaymakamlar başkanlığında düzenli aralıklarla yapılan muhtar toplantıları ile vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantılarının aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilmek kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren yeniden başlatılması uygun görülmüştür.

Buna göre;

1- Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulması,

2- Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılması; temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi,

3- Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda;  

Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınması (her yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde),

Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesi, 38 0C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanması,

Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınması ve toplantı boyunca maske kullanması, bu amaçla toplantı mekanlarında yeterli miktarda maske bulundurulması,

Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin yapılması,

Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulması,

Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa tutulması, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencereler açılarak ortam havalandırmasının yapılması,

Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercih edilmesi,

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılması,

Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, kullanılmasının zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesi,

Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs (COVID-19) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılması,

Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesi/dezenfekte edilmesi ve havalandırılması,

Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat edilmesi,

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması,

Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılması, yiyecek ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesi,

Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske kullanmalarının sağlanması,

Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün saklanması kararlaştırılmıştır.

CAMİLERLE İLGİLİ BÖLÜM

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24.06.2020 tarihli ve 2020/78 sayılı kararı ile 24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet edilebileceğine karar verilmişti. Ancak Manisa Valiliğinin 23.05.2020 tarih ve 9134 sayılı yazı ekinde gönderilen Bakanlık genelgesinin 6 ncı maddesinde belirtilen “Camilerde bulunan abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin geçici bir süreyle vatandaşlarımızın kullanımına kapalı tutulması” hükmünün halen geçerli olması ve gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi sebebiyle Camilerimizdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin, Avm, lokanta vb mekanlarda bulunan benzer yerler için Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla 30.06.2020 tarihinden itibaren açılması kararlaştırılmıştır.

Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

YARDIM TOPLAMA FAALİYETLERİ HAKKINDA

Bu çerçevede 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca kişiler ya da kuruluşlar tarafından yetkili makamlardan izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerinde de Covid19 salgınına yönelik tedbirlere uyulması büyük önem taşımaktadır.

Yardım toplama faaliyetinin kapsayacağı ilçe durumuna göre izin vermeye yetkili merciler olan Valiliğimiz ve Kaymakamlarımızca yardım toplama izni başvuruları değerlendirilirken, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun “Başvurunun incelenmesi ve izin” başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan “İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine; işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır” hükmü doğrultusunda;

1.         Zorunlu olmayan sosyal hareketliliğin azaltılması ve Covid19 salgınının bulaşıcılığının kontrol altında tutulması bakımından konut, işyeri veya arazilerin dolaşılarak ayni ve nakdi yardım (örneğin ayni olarak mahsul edilmiş zirai ürün toplanması vb.) istenilmesi yöntemlerinin sosyal izolasyona ve mesafe kuralına aykırılık oluşturup oluşturmayacağı,

2.         Geniş halk kitlelerinin toplanmasına ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına sebebiyet verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin Covid19 salgınının yayılma riskini artırıp artırmayacağı, yönünden değerlendirme yapılacaktır.

3.         Öte yandan, 2860 sayılı Kanuna göre izin alma zorunluluğu bulunmayan kamu yararına çalışan dernek, kurum veya vakıflar tarafından gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerinde de başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kapalı ve açık yerler için belirlenen ilave önlem ve kurallara uyulacaktır.

Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanan “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler” paketinde ve Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanarak 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” de belirlenmiştir.

Ekte birer örneği gönderilmekte olan Rehber ve Tebliğ doğrultusunda, 31.07.2020 - 03.08.2020 tarihlerinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasına karar verilmiştir:

1.         İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulacaktır.

2.         Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir.

3.         Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır.

4.         Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir.

5.         Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir.

6.         Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.

7.         Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecektir.

8.         Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

9.         Yukarıda yazılı kararlara ve Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) yayımlanan tebliğ ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan rehberdeki kurallara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

KUAFÖRLER VE BERBERLER İLGİLİ BÖLÜM

Bu kapsamda Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerde tedbirler alınmış olup İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24.03.2020 tarihli ve 2020/08 sayılı kararı ile marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeleri, İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.03.2020 tarihli ve 2020/13 sayılı kararı ile pazar/satış yerlerinin en geç saat 19.00’a kadar faaliyetlerini yürütmeleri, İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07.05.2020 tarihli ve 2020/41 sayılı kararı ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeleri, İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 11.05.2020 tarihli ve 2020/44 sayılı kararı ile Alışveriş Merkezlerinin 10.00-22.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmeleri kararları alınmıştı.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu çerçevede Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen işletmelerin (marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri) çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştır; belirtilen işletmeler genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabileceklerdir.

Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Manisa 2020-07-02 01:39:39

Sayın Valim aynı Ali mah.3302 sokak muhtarlık parkinda gece yarilarina kadar nargile içiliyor alkol kullanılıyor insanlarda maske kesinlikle yok geceleri uyuyamıyoruz kurallara uyum sıfır lütfen mahalle sakinlerine yardım edin

Avatar
Ali veli 2020-07-02 19:30:37

Haber mı okucaz reklam ı

banner112