Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Manisa Şubesi geçtiğimiz günlerde çalışan ve emekli polislerin özlük hakları ile ek gösterge sorununun dile getirilmesi amacıyla imza kampanyası düzenledi.

Burhan AKDEMİR

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Manisa Şubesi geçtiğimiz günlerde çalışan ve emekli polislerin özlük hakları ile ek gösterge sorununun dile getirilmesi amacıyla imza kampanyası düzenledi.

6 gün süren kampanya sonucunda toplanan 247 imza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanlığına, İçişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ,  Parti Genel Merkezlerine gönderildi. Dernek lokalinde yapılan açıklamada Başkan Mustafa Okutucu, imza kampanyasına destek verenlere teşekkür etti.

Daha sonra derneğin başkan yardımcısı Mustafa Kemal Güngör söz aldı. Polislerin, asayiş ve kamu düzeni sağlamak adına gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Güngör “Gece gündüz demeden kesintisiz bir şekilde çalışan ve emekli olan polisler, emeklilik hayatlarında kendi ailelerinin huzurunu ve geçimini sağlamada büyük zorluklar yaşamakta. Çalışırken almış oldukları emniyet hizmetleri tazminatı, aile yardımı, fazla mesai ve 2006 yılından beri seyyanen verilen 100 lira ile birlikte giydirilmiş olan maaşlarının yüzde 50’si oranında kesilerek ellerine geçen cüzi parayla emekli hayatı sürdürmeye çalıştıkları bir gerçek. Polis statüsünün devam ettirilmesinin verdiği ekonomik ve sosyo-psikolojik sıkıntıları yaşamakta ve ağır travma sonucunda intiharlara varan sonuçlarla karşılaşılmaktayız.” dedi.

Yukarıkoçaklar’da saniyede 5 litre verime sahip suya ulaşıldı Yukarıkoçaklar’da saniyede 5 litre verime sahip suya ulaşıldı

Emniyetle askerin omuz omuza mücadele verdiğini söyleyen Güngör, “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yetki veren kanundaki askeri görevler yönünden bakıldığında emniyet teşkilatının askerimiz ile omuz omuza Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da terörle mücadele de yer almakta ve şehit gazi vermektedir. Bu yönüyle de bakıldığında vatan savunmasında polisin askeri görevleri ve yurtdışı görevleri jandarmamız gibi yerine getirdiği görülmektedir. İşaret edilen bu yasal düzenlemeler ve Yurtdışı Terörle Mücadele düşünüldüğünde her üç teşkilat personeli arasında görev ve hizmet yönünden bir birliktelik sağlanmış ve sadece sorumluluk alanları, rütbe isimleri ve farklı teşkilat yapıları dışında bir fark kalmamıştır. Aynı veya çok benzer görevleri yapan Emniyet Hizmetleri Personelinin Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfında ki personel arasında, çalışılan teşkilat ve görev yerleri dışında bir fark bulunmadığı, emniyet teşkilatı personeline daha düşük ek gösterge rakamı öngörülmesinin hakkaniyete ve yapılan işe uygun, adil ücret ilkesine aykırı olduğu Anayasamızın 2,10, ve 55. maddelerine aykırı olduğu kanaatindeyiz” dedi.

Güngör sözlerini şöyle sürdürdü: “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yeni düzenleme ile 600 Puan artırılarak 4200 Ek Gösterge verilecektir. Askeri görevler dahil yurt içi ve yurt dışında birlikte hizmet yaptığımız bu teşkilatlar ile emniyet hizmetleri sınıfı personeli olarak,   özlük haklarımız ve ek göstergelerimizin eşitlenmesini, bunun da ilk adımı olarak 4200 ek gösterge verilmesini istiyoruz. 18.05.1994 tarih 527/14 sayılı KHK ile 01.01.1995 tarihinden geçerli Astsubaylarımıza “Tahsil Farkı Gözetilmeksizin, bir defaya mahsus” olarak yapılan düzenlemede olduğu gibi Emekli Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinden Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kademelerine tahsil farkı gözetilmeksizin – bir defaya mahsus intibak yapılarak 1.Dereceye düşürülmesi, 4200 Ek Göstergenin, 650, 800, 1100, 1500 ek göstergelerden maaş alan Polis Emeklisine de verilmesini, 1.maddede ki 4200 Talebimizin verilmemesi halinde 3600 Puan Ek göstergenin verilmesini, eğitim öğretim hizmetleri,  jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri personelleri gibi ek gösterge cetvelinde tahsil farkının olmadığı görülmektedir. Yapılacak düzenleme ile emniyet hizmetleri sınıfı personeli arasındaki tahsil farkı ayrımcılığın kaldırılmasını talep etmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM ne göndermiş olduğu Kanun Teklifinin yukarıda sıraladığımız talepler doğrultusunda incelenip tekrar düzeltileceğine inanıyoruz.”