Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ekim Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda meclise iki önerge verdi… Başkan Ergün’ün kendi imzasını taşıyan önergelerde, plan veya kurum görüşlerine aykırılık tespit edilmesi durumunda imar planlarının iptal edilmesini istedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ekim Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda imar üzerinden kendisine yapılan eleştirilere, verdiği önergelerle nokta koydu. Başkan Ergün, kendisine ait olan ve Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellerin imar planlarına ilişkin önerge verdi. Başkan Ergün ayrıca ekoturizm amaçlı imar plan düzenlemesi yapılan Karakoca Mahallesi’nin imar planlarının yeniden görüşülmesi ve kanun, yönetmelik, üst ölçekli plan veya kurum görüşlerine aykırılık tespit edilmesi durumunda imar planlarının iptal edilmesi için önergesini meclise sundu. Önergeler ara komisyonda görüşülecek.

İYİ Parti’ye katılımlar sürüyor İYİ Parti’ye katılımlar sürüyor

Burhan AKDEMİR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şahsına yönelik hukuksuzluk ve rant söylemleriyle siyasi malzeme yapılan planlarla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisine önerge sundu. Başkan Ergün, hem Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki parseller, hem de Karakoca’daki parseller ile ilgili verdiği önergede, planlarda bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda iptal edilmesi talebinde bulundu.

“ŞAHSIMA ÖZEL YAPILMIŞ BİR PLAN DEĞİLDİR”

Başkan Ergün’ün Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellerle ilgili önergesinde şu ifadeler yer aldı: “Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi 2138 ada, 2319 ada, 2142 ada; Akmescit Mahallesi 1217 ada, 1215 nolu adalardaki parsellerimi de içine alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı belediye meclisimizce onaylanmıştır. Zaten onaylı imar planları bulunan parsellerim, bu yeni planla Mimar Sinan Bulvarı’ndan cephe almalarından dolayı imar planını çizen müellifçe belirlenen şartlarda yeniden planlanmıştır. Bu şartlar şahsıma özel olmayıp, toplam 698 adet parseli kapsamakta; bu parsellerin 135 adedi boş, 563 adedi dolu şekildedir. Boş parsellerde yaklaşık 600 kişi hissedar, dolu parsellerde ise yaklaşık 6420 hissedar bulunmaktadır. Dolayısıyla yapılan imar planı, şahsıma özel yapılmış bir plan değildir. Ancak onaylardan sonra siyasi kimliğim nedeniyle konu sanki bir hukuksuzluk, peşkeş çekmek, rant varmış gibi kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmaktadır. Bugün yine belediye meclis gündemimizde söz konusu planların devamı niteliğinde olan Şehzadeler sınırlarında kalan Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellerin etapları yer almaktadır. Bu etaplarda da aynı imar koşulları geçerlidir ve Şehzadeler Belediye Meclisinde planlar yine oybirliğiyle onaylanmıştır. Bu nedenle şahsıma ait yukarıda belirttiğim parselleri kapsayan ve Belediye Meclisimizce oybirliğiyle onaylanan nazım imar planı ve uygulama imar planının yeniden belediye meclisimizce incelenmesi, eğer kanun, yönetmelik, üst ölçekli plan veya kurum görüşlerine aykırılık varsa imar planının iptal edilmesi ve bugün gündeme alınan Mimar Sinan Bulvarı’nın diğer etabının da onaylanmaması hususunu saygılarımla arz ederim.”

BİR ÖNERGE DE KARAKOCA İÇİN

Başkan Ergün, bir başka siyasi polemik malzemesi haline getirilen Karakoca Mahallesi Ekoturizm Alanı ile ilgili de önergesini meclise sundu. Önergede şu ifadeler yer aldı: “Yunusemre ilçesi, Karakoca Mahallesi 101 ada, 291 nolu parsele ilişkin belediye meclisimizce ekoturizm amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı 13.07.2021 tarih, 402 sayılı karar ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ise 20.06.2022 tarih, 441 sayılı karar ile onaylanmıştır. Ancak onaylardan sonra siyasi kimliğim nedeniyle konu sanki bir hukuksuzluk, peşkeş çekmek, rant varmış gibi kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle hem nazım imar planı hem de uygulama imar planının yeniden belediye meclisimizce incelenmesi, eğer kanun, yönetmelik, üst ölçekli plan veya kurum görüşlerine aykırılık varsa imar planının iptal edilmesi hususunu saygılarımla arz ederim.”

Önergelerin okunmasının ardından talep gündeme alınarak, ara komisyonlarda görüşülmek üzere, oybirliği ile imar komisyonuna sevk edildi.