Son Dakika Haberleri
Mertel Oto Lastik
Yavuz ELBİRLER
» MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
21 Nisan 2016 Perşembe
Hâkimiyet-i Milliye Bayramı olarak kutlanmaya başlanan 23 Nisan gününün ilk defa çocuklarla anılmaya başlanması ise Himaye-i Etfal Cemiyetinin Milli Egemenlik Bayramını fırsat bilerek yardım toplama faaliyetleriyle olmuştur. 6 Mart 1917'de İstanbul'da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti, Birinci Dünya Savaşı döneminde şehit çocukları ve kimsesiz çocuklara, yardım amacı ile kurulmuş ve amacına yönelik olarak oldukça yararlı faaliyetlerde bulunmuş idi.
Milli Mücadele döneminde TBMM üyelerinin girişimiyle Kurtuluş Savaşı'nda öksüz ve yetim kalan çocukların korunması ve yetiştirilmesi amacıyla 30 Haziran 1921 tarihinde Ankara'da faaliyetlerine tekrar başladı.
Yeni Türk devletinin sosyal devlet olarak kamusal yükümlülüğe sahip olduğunun göstergesi olan ve cumhuriyetin ilk cemiyeti olan Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti, kuruluşundan itibaren TBMM Başkanı ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın desteğini aldı. Çocuk haklarıyla ilgili ilk evrensel bildiri olan "Cenevre Bildirisi"ni de Türkiye adına 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı göz önüne alınır ise Atatürk'ün çocuk meselesine bakışı ve çocuklara verdiği önem daha iyi anlaşılır kanaatindeyiz.
23 Nisan Hâkimiyet-i Milliye Bayramı'nın 1922 yılında Ankara'da yapılan ilk kutlamalarına öğrencilerin, törenlere askeri birliklerin yanında katılmaları bu bayrama ayrı bir değer katmış idi.
Hâkimiyet-i Milliye Bayramı'nda çocukların, genel bir beğeni ile ön plana çıkmaları ile Mustafa Kemal'in de desteğini alan Himaye-i Etfal Cemiyeti yöneticileri 23 Nisan 1923'te cemiyet adına yardım toplamaya başlamıştır. 23 Nisan Hâkimiyet-i Milliye Bayramlarında Himaye-i Etfale yardım toplanması ve ayrıca yardım amaçlı Himaye-i Etfal rozetlerinin çocuklar tarafından satılması 23 Nisanda çocukları dahada ön plana çıkarmıştır. Reis-i Cumhur Mustafa Kemal Paşa'nın da bu faaliyetlere destek vermesi ile 23 Nisan; 1925 yılında "Çocuk Günü" , 1926'larden itibaren ise "Çocuk Bayramı" olarak görülmeye başlanmış ve 23 Nisan için Hâkimiyet-i Milliye Bayramı yanında "Çocuk Bayramı" tabiri de kullanılmaya başlanmıştır.
Mecliste yapılan ilk 23 Nisan Bayramı törenlerinde Himaye-i Etfal Cemiyeti başkanı Dr. Fuad Umay'a da protokolde yer verilmesi cemiyete ve çocuklara verilen önemi göstermesi açısından dikkate değerdir.
1924 yılı "Milli Hâkimiyet Bayramı" resmi bir bayram töreninin ötesinde, geniş halka kitlelerinin meclis önünde toplanmasıyla, coşkulu bir şekilde kutlanmıştı. Meclis önünde yapılan törenlerde Reis-i Cumhur Mustafa Kemal, halkın büyük tezahüratı ve alkışları arasında meclise gelmiş ve Meclis'te yapılan merasim çok samimi bir ortamda gerçekleşmiştir. Kutlamalarda Himaye-i Etfali Reis-i Cumhur Hazretleri'nin eşi Latife Hanımefendi'nin temsil etmesi, 1924 yılından itibaren çocukların 23 Nisan Hakimiyet-i Milliye, kutlamalarında ön plana çıktığını ve Mustafa Kemal'in çocuklara ve çocukların sorunlarına verdiği önemi göstermiş ve cemiyeti ön plana çıkarmış idi.
Gazetelerin haber ve yorumlarında 23 Nisan'ın Milli Hâkimiyet Bayramı olmasının yanı sıra "Himaye-i Etfal Günü" olduğu belirtilerek, Himaye-i Etfale yardım edilmesi istenmiştir. Ayrıca Himaye-i Etfale verilecek yardım paraların sokak köşelerinde, kimsesiz kalmış yavrucakların memlekete kazandırılması için harcanacağı dile getirilmiştir.
23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıl dönümü dolayısıyla Meclis'te düzenlenen törende Meclis Başkanı Kazım Karabekir Paşa mebusların ve müdürlerin tebriklerini kabul etmişlerdi. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa da Meclis'teki makamında arzu eden zevatın tebriklerini kabul etmiştir.
Ahmet Ağaoğlu, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde 23 Nisan 1925 tarihinde çıkan "Fakir Çocukları Unutmayalım" adlı makalesinde, "Toplum, müstakbel nesle karşı lakayt kalmamalıdır. Avrupa ve Amerika'da devletlerle birlikte yardım cemiyetleri de yetim çocuklara sahip çıkmaktadır. Bizde, Etfal Cemiyetini takviye ve teyide koşalım, bayram günleri bu cemiyetin rozetlerini göğsümüze takmayı vatanî bir vazife olarak görelim, unutmayalım ki bu rozetlere verilen her kuruş; fakir, biçare, kederli, mahzun vatan evladının himaye ve korunmasına sarf olunacaktır! Bunların talim ve terbiyesini temin edecek, vatan için hayırlı unsurlar hazırlamaya gidecektir." ifadeleriyle Türk milletini Himaye-i Etfale yardıma çağırmaktaydı.
Falih Rıfkı da aynı gazetedeki makalesinde, "23 Nisan, çocuklarımız için Himaye-i Etfal günüdür. Himaye-i Etfal Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük davasıyla uğraşan yegâne müessesedir. Bu müessese muhterem, mübarek ve mukaddestir. Hangi vazifemiz, hiçbir menfaat ve nümayiş hissine kapılmaksızın onu devam ettirmeye çalışanlara imdat etmekten daha yüksek olabilir?" diyerek Himaye-i Etfal Cemiyetine yardım yapılmasının önemine vurgu yapmıştır.
Gazetelerde yayınlanan bu yorumlarda da belirtildiği gibi 1925 yılındaki 23 Nisan kutlamalarında Himaye-i Etfal Cemiyetinin öneminin anlaşılması ve yaptığı işlerin ön plana çıkmasıyla birlikte kamuoyunda ve basında ilk defa çocuk meselesi gündeme gelmiş ve Mustafa Kemal'in de desteği ile "Çocuk Bayramı" nın temelleri atılmıştır.
1926-1928 Yılları Arasında 23 Nisan Çocuk Bayramı 1926 Yılı Kutlamaları 23 Nisan 1926 tarihli Milliyet gazetesinde kullanılan "Çocuk Bayramı" başlığı artık 23 Nisan kutlamalarında Milli Hâkimiyet Bayramı'nın yanında "Çocuk Bayramı" kavramının da ortaya çıktığını göstermekteydi. Başlığın altındaki haberde yer alan, "Bugün çocuk günü; istiklal, istikbal günüdür. Her Türk, memleketin istikbali için çalışmalı ve yoksul yavrularına yardım etmelidir. Vatanın yoksul ve kimsesiz çocuklarına yardım edelim." ifadeleri 1926 yılından itibaren 23 Nisan gününün Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandığının bir göstergesiydi. Aynı gazetedeki "Çocuk Günü" başlıklı başka bir haberde, "Bugün Himaye-i Etfal günüdür. Cihan Harbi'nden sonra tüm devletler azalan nüfus için çareler aramaya başlamışlardır ve bu amaçla, yeni doğan çocukların ve annelerin korunmasına çalışmışlar ve Himaye-i Etfal meselesine ehemmiyet vermişlerdir. Bu cihetle geçen defaki Himaye-i Etfal kongresinde 23 Nisan'ın Himaye-i Etfal günü olmasına karar verilmiştir. Bu münasebetle bugün şehrimizde kimsesiz ve himayeye muhtaç çocukların menfaatine rozet dağıtılacaktır." denilerek Himaye-i Etfal Cemiyetinin üstlendiği görevin önemi vurgulanıyordu. Himaye-i Etfal Cemiyeti Başkanı da, "Bugün çocuk günüdür yani istikbale ve istiklale ait bir gündür. Cumhuriyet hükümetimiz bu günü çocuklara tahsis etti." diyerek yeni Türk devletinin çocuk gününe verdiği desteği ve önemi anlatıyordu.
23 Nisan Kutlamaları Türk basınına göre büyük Türk devletinin tarihi bayramlarından biri ve Türklerin çocuk günü olan 23 Nisan, yüreklerden şefkatin taşması ve rahmetin coşması elzem olan bir gündü. Türkiye'nin hemen her köşesinde binlerce bakımsız ve kimsesiz kalmış, milletin insaflı nazarlarından, şefkatli kalplerinden imdat ve merhamet bekleyen yavrular vardı ve bunlara bakılması ve bu çocukların kurtarılması, ihmali caiz olmayan milli borç olarak görülmekteydi. İyi bakılmadıkları için çocukların küçük yaşta ölmelerini önlemek ve diğer taraftan aç ve çıplak, yersiz, yurtsuz kalmış çocukları himayeye çalışan ve yegâne sermayesi Türk halkının hudutsuz şefkati olan Himaye-i Etfal Cemiyeti, senenin "bu gününü" çocuklara tahsis etmişti. Bugün memleketin her tarafında insanların göğüslerine mini mini eller tarafından cemiyetin rozeti takılacaktı. Cemiyet bugün herkesten göğsünü süsleyecek rozetlere mukabil yardım kutularına mümkün olduğu kadar fazla para atmasını istiyordu.
Himaye-i Etfalin yaptığı işin kutsiyetini anlayan Ankara'daki lokantacı, kahveci, arabacı ve otomobilci esnafından bazıları 23 Nisan'da elde edecekleri hâsılattan bir kısmını Himaye-i Etfale vermeyi kararlaştırmışlardı.
1927 Yılı Kutlamaları 1927 yılından önce 23 Nisan; "Çocuk Günü", "Çocuk Bayramı" gibi kavramlarla anılsa ve çocuk bayramı olarak kutlansa da ilk kapsamlı çocuk bayramı kutlamalarına 23 Nisan 1927 yılında başlanmıştır. 1927 yılına gelindiğinde 23 Nisan artık herkes tarafından "Çocuk Bayramı" olarak görülmekte ve kutlanmaktaydı.
1927 yılı 23 Nisan törenlerin de, Reis-i Cumhur Mustafa Kemal Paşa, Çocuk Bayramı'na her zamankinden daha fazla ilgi gösteriyordu. Türk halkından geleceğin Türkiye'si çocuklar üzerine bina edileceğini gören ve inanan, Mustafa Kemal Paşa otomobillerinden birini törenlerde çocuklara tahsis etmiş ve Cumhurbaşkanlığı bandosunun çocuk sarayında, çocuk bayramı için görev yapmasını sağlamıştı. '' Şimdiye kadar Türk çocukları, devletin üst düzey yöneticilerinin hiçbirinden bu derece şefkat ve sahiplenme görmediklerinden bu saadete nail olan çocuklarımız ne kadar övünse ve sevinse yeridir." ifadeleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ve Çocuk Bayramı'na verdiği önemi ve desteği dile getirmişti.
1932'de TBMM'ne bir teklif sunularak, 20-30 Nisan günlerinde mektup ve telgraflara Himaye-i Etfal Şefkat Pulu yapıştırılması istendi, Meclis'in onayı alınarak kanun 14 Nisan 1932'de yürürlüğe girdi
1933 te. 23 Nisan Çocuk Bayramı yeni bir aşama ile çocukları gelecekteki mesuliyetlerine hazırlayıcı bir program haline dönüştürüldü. Atatürk, 23 Nisan sabahı çocukları makamında kabul edip, kendi yerinde onlarla sohbet etti. Diğer devlet adamları da Atatürk'ün bu davranışını benimseyerek uygulamaya koydular. Nitekim bu tavır, ileriki yıllarda gelenekselleşecektir. Stadyumlarda beden hareketleri gösterileri yapılmaya başlandı. Yine, ilk defa Milli Eğitim Bakanı Reşid Galip Bey'in kaleme aldığı "Türk'üm-Doğruyum"andı çocuklar tarafından okundu. Bu ant daha sonraki senelerde okulların bayrak törenlerinde söylenmeye başlandı.
23 Nisan Çocuk Bayramı artık devlet ve milletin ortak malı olmuştu. Kutlamalar ortaklaşa yürütülmekteydi. Millet, okullar ve diğer devlet daireleri 23-30 Nisan'ı Çocuk Haftası, ilk gününü de Çocuk Bayramı olarak kutlamaya devam ettiler. Böylece resmi tanımla "23 Nisan Millî hakimiyet Bayramı" ve resmi tanımda yer almayan '"23 Nisan Çocuk Bayramı" ortaklaşa hazırlanan törenlerle kutlanmaya devam etti. Öyle ki; bu hususta her hangi bir kanuna ihtiyaç duyulmaksızın, 23 Nisanlar, "23 Nisan Millî hakimiyet ve Çocuk Bayramı" haline geldi.
1975'teki kutlamalara TRT Kurumu da katıldı. Kurum, çocuk programlarına önem vererek, bu programlan hafta boyunca yayınladı. 1978'de Meclis Başkanlığı'nm izni ile Mecliste düzenlenen törenlere üye sayısı kadar çocuk katılması kararİaştınldı. 23 Nisan 1979'da Ankara İlkokulları temsilcilerinin katılımları ile başlatılan bu uygulama, 1980'de bütün vilayetlerden gelen çocukların katılımı ile "Ulusal Çocuk Parlamentosu" oluşturularak, gerçekleştirildi Aynı yıl TRT, törenlere komşu ülkelerden çocuklar davet ederek. Çocuk Bayramını ilk kez uluslararası düzeyde kutladı. TRT'nin bu uygulamaları günümüze kadar genişletilerek devam ettirildi
1980 sonrası Milli Güvenlik Konseyi dönemidir. Konsey, 1981 'de bayramlar ve tatil günlerine dair kanunda yaptığı değişiklik ile 23 Nisan'ı "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak kabul etti. Ertesi yıl kurulan Danışma Meclisi de 23 Nisanda özel gündemle toplanmıştır 22. 1985'te TBMM ve TRT'nin şenliklerine her kıtadan, otuz dört ülkeden, her dinden, her dilden ve her renkten çocuklar katılmıştır 23. Ankara'da bir araya gelen bu çocuklar. sevgiyle kucaklaştılar, tek bir kalp, tek bir yürek olup barışı simgelediler. 23 Nisan artık Türk çocuklarının dünya çocuklanna hediye ettiği bir gün olmuştur.
Bu bayram, Türk Milletinin uyanışının ve istikbali, çocuklarına verdiği önemin vaz geçilmez bir simgesidir.
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve arkadaşlarının Türk Milletine emanetidir. Sahip çıkılmalıdır, sahip çıkacağız.
Selam ve Dua İle !..


Bu yazı 443 defa okundu

En Çok Okunan Haberler

 • Bugün
 • Bu Hafta
 • Bu Ay
EGE'DE 5 ŞİDDETİNDE DEPREM
Ege'de AFAD verilerine göre 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... Saat 20.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli 4.9 olarak açıkladı.
MANİSA'DA 'HERO' GÖZALTISI
Manisa'da üzerindeki tişörtte 'Hero' yazdığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
TSUNAMİ DALGASI ÖLÇÜLDÜ!
GÖKOVA Körfezi'nde meydana gelen 6.3'lük depremin ardından Gümbet sahilinde deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaklaşık 60 araç sürüklenerek hasar gördü.
BAZI UZMANLAR ‘BAĞIMSIZ' DESE DE…
DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir Muğla açıklarındaki 6,3 büyüklüğündeki depremin Batı Anadolu tektoniği içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ İZMİR İÇİN UYARDI
ABD Büyükelçiliği vatandaşlarını İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır'daki Nevruz kutlamaları için uyardı.
SALİHLİ'DE CANLI BOMBA YAKALANDI!
MANİSA'nın Salihli ilçesinde sabah saatlerinde sıcak dakikalar yaşandı.
ASKERLER KAN KUSUYOR
YEDİKLERİ yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırılan askerlerin söyledikleri tüyler ürpertti
MANİSASPORLU AYGÜN'ÜN ACI GÜNÜ
MANİSASPOR'UN ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Aygün Taşkıran'ın kızı ve yeğeni Bergama yolunda geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
SENİN SUÇUN YOK MURAT BEBEK !
MANİSA'DA meydana gelen olay, insanlığın geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Olayın kahramanı iki saatlik erkek bebeğe verilen "Murat" ismi belki de içimizden geçenlere tercüman oldu.
AÇIĞA ALINAN O KAYMAKAM İNTİHAR ETTİ
15 Temmuzdaki darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar sırasında açığa alınan Manisa Ahmetli İlçe Kaymakamı Necmi Akman evinde intihar girişiminde bulundu.
MANİSA'DA AKIL ALMAZ OLAY
MANİSA'DA meydana gelen olay Manisa polisini harekete geçirdi.
MİNİK IRMAK'TAN ACI HABER GELDİ
MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde evlerinin önünden kaybolan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
21.6.2017

Süper Lig Puan Durumu

O G B M A Y AV P
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0

Anket

Başkanlık sistemi referandumunda oyunuz ne olacak?
Evet
Hayır

Astroloji
Bugün aşk, sağlık ve para konularında şanslı mısınız?
 • Koç Burcu
 • Kova Burcu
 • Balık Burcu
 • Oğlak Burcu
 • Boğa Burcu
 • İkizler Burcu
 • Yengeç Burcu
 • Aslan Burcu
 • Başak Burcu
 • Terazi Burcu
 • Akrep Burcu
 • Yay Burcu

© Copyright 2014 - 2017 Manisa Kulis Haber
Metinlerin ve görsellerin izinsiz kullanılması yasaktır.

Künye     

Manisakulishaber.com
Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı. No: 107 Yunusemre / MANİSA

İletişim
Telefon : +90 236 2115345
E-Posta : info@manisakulishaber.com