Tam 17 yıl olacak..

  R.T.Erdoğan...

  C.başkanı,cumhurun "reisi",partili c.başkanı,tek adam,

"diktatör".Ne derseniz deyin.

  Halkın oyu ile seçilen,bir asırlık cumhuriyet Türkiyesi'ni

Atatürk ve İnönü dahil,gelmiş,geçmiş tüm liderlerinden

daha fazla yönetme başarısını göstermiş ,tek lider olacak.

   ***

  Bu başarıda sayın Erdoğan'a ve partisi AKP'ye en büyük

katkıyı sağlayan,başta bir türlü fabrika ayarlarına dönemeyen

ana muhalefet partisi CHP'ye,gittikçe küçülen MHP'ye,

tüm vatandaşlarımız ve şahsım adına teşekkürlerimi,

şükranlarımı sunarım(!)..

   ***

   ASIRLIK ÇINAR CHP

  Türkiye'de adını kurulduğu 1925 yılından beri koruyan

tek parti,92 yıllık ulu çınar CHP'dir.

  Ama,sadece adını.

  Ya ilkelerini?

  ***

  Eğer CHP,2019 seçimlerine kadar"ana muhalefet"görevini

sürdürecek ise,ki ana muhalefet demek,iktidar alternatifi

olmak demektir.Kendine çeki düzen vermek,halka umut

aşılamak,daha iyi bir gelecek vaat etmek için yapması

ve yapılması gerekenler üzerinde çalışmalıdır..

  Dışarıdan bakıldığında,utanarak söylemek lazım.Adeta

maaşlarını almak için"koltuklarında oturan vekiller"

görüntüsü var.

  En azından vatandaşın bizlere söylediği bu..

   ***

  Kendilerini hala mezun oldukları üniversite yıllarında

zanneden CHP'li siyasiler,meydan ve adliye önlerinde basın

açıklamaları,protesto yürüyüşleri,suç duyuruları ile gazete

manşetlerine çıkma sevdası peşindeler.

  Eğer siyasi amaç bu ise,Allah var,son derece başarılılar.

  Lakin,ülke gündemi ve dünya konjonktürü bu gibi klasik

eylem ve söylemlerle çakışmadığından,"fanatik sol"guruplar

ve goygoycu basın haricinde,sade vatandaşın hiç mi hiç

dikkatini çekmemektedir.

   ***

                      ORTAYA KARIŞIK.....

  Sözü hiç eğip,bükmeden soru-cevap tarzında "kangrene"

dönüşmekte olan Altı Ok'u" mercek altına alalım.Ve yönetimlerde

görev alanların siyasi görüş sınıflamasını iyi yapalım.

   ***

  Fikri çeşitlilik,demokrasiyi güçlendirir,partiyi  ise,içinden

çürütür,küçültür..

  Buradan buyurun!

  Bu da CHP'deki çeşitlilik...

   ***

  Klasik,altı okun kuruluş falsefesine sadık CHP'liler...

  Yani"atadan olma"CHP'liler..

  Neo klasik altı ok'cu,Kemalist CHP'liler..

  Sosyal demokrat,entellektüel,araştırmacı CHP'liler..

  Laisizm ve Atatürkçülük kavramını uluorta kullanan CHP'liler..

  AKP'den kurtulmanın CHP ile mümkün olacağına inanan

CHP'liler..

   ***

  Partinin omurgası bu..

  CHP'nin "çoğunluk kadrosu"bu tipe uyan insanlar.Yani

gerçek CHP'liler.Halkın istediği model insanlar.

  Ya bir çuval inciri berbat edenler?Onlar sayıca azınlık.

Ama,ne hikmetse parti çoğunlukla onların kontrolü altında..

    ***

             ONLARDA DENEDİLER

  1965'lerde İnönü'nün CHP'yi zamanının yükselen değeri

komünizm'den korumak için ileri sürdüğü "ortanın solu"

fikriyatı "68 haraketini" önleyemedi.

   ***

  Daha sonra Ecevit'in CHP'sinin kökü ta 1977'lere dayanan,

CHP'nin hizipleşmesine,parti içi hesaplaşmaların artmasına

sebep olan,Süleyman Genç-Yüksel Çakmur ekibi ile beraber

partiye sızan aşırı sol fraksiyonların gücünü kırmak,engellemek

üzere ortaya attığı"sosyal demokrat" kavramı,hiç bir işe yaramadı.

  Hatta bu girişim,koskoca partiyi hak etmediği"terör pisliği

ve bataklığı"içine itti.Bir çok sayıda yurtsever CHP'li terör

olaylarında yok yere suikaste kurban gitti.

  Muktedir olmasa bile,iktidar olma hırsı CHP'yi 1977

yılında 11 bakan koltuğunu"satışa çıkaran parti" noktasına

taşıdı,maalesef.

  "Mustafa Kemal'in kemikleri sızladı" desek,anlarmısınız?

   ***

  80 ihtilalinden sonra Marksist-Leninist çizgide olan,"terör

artığı",aşırı sol tandanslı,kendini yazar,çizer,akademisyen,

fikir adamı,entellektüel,Kürtçü diye tanımlayan kim varsa

kapağı SHP'ye attı.Zira gidecekleri başka siyasi adres yoktu.

  Onlara da siyaset acemisi  SHP genel başkanı Erdal İnönü

sesini çıkartamadı..

  1990'larda sosyalist ve Kürtçülük söylemlerinin çokça

dillendirildiği CHP'nin başına dönmeyi reddeden Ecevit,

bu seferde"demokratik sol"görüşü ileri sürerek kurduğu

DSP'yi ilk defa siyaset yapma alanında lider parti yapma

konumuna kadar getirdi.

  Kendi partisinden ümidini kesen ne kadar CHP'li varsa,

"kardeş parti"DSP'ye oy attı.

   ***

  CHP bu süreç işlerken tarihinde ilk defa parlamento dışında

kaldı.Ne Baykal,ne de ondan sonra gelen Kılıçdaroğlu

partideki kangrenin sebebini bilmelerine rağmen,kötü gidişatı

hiç bir zaman önleyemediler,Çare üretmediler.Parti dağılır

endişesi ile resmen korktular.Hala da bir faaliyet yok!

  Koskoca parti "ana muhalefete ve yüzde 25-26 sabit

oya mahkum"edildi..

  Ve bu günlere gelindi.Resmen ölü toprağı..

  "Helal olsun mu"demek lazım "sadık CHP seçmeni"ne.

Yoksa..???

   ***

  "Sana mı kaldı koskoca CHP'yi incelemek,gerçekleri

konuşmak,vatandaşa doğruları anlatmak"?diyebilirsiniz.

  Yine de aklımızdakilerini satırlara dökelim..

   ***

            1925 NERDEEE.....2017 BU MU?

  CHP,artık günümüzde Atatürk'ün kurduğu,onun felsefesine

sadık kalan,devrimcilik karakterini sürdüren,atılımcı,gelecek

 vaat eden,bir parti çizgisinde ve görünümünde değildir!

  Özellikle ve bilinçli olarak bir kesim partinin üst kademelerinde

kendilerini"Alevi-Kürt-sosyalist"kimliği ile ön plana çıkartmayı

milletin gözüne sokarak yapıyorlar.

  Parti yönetiminde liderinin sessizliğinden de cesaret ve

destek alan bu gurubun,eylem ve söylemlerinin nerede ise

tamamına yakını,altı ok felsefesi ile taban tabana zıt.

  İster partili olsun veya olmasın,geniş halk kitlelerinin tepkisini

çeken bu tür çıkışları tamir ve absorbe etmek görevi ise,

yine neo-klasik CHP'lilere düşmekte..

   ***

  Örnek mi?

  Halkçılık..

  "Halkların kardeşliği",bir parçalanma senaryosudur.Hiç bir

realist CHP'li,buna alet olmaz,olamaz,reddeder!

  Halkçılık ilkesinin açılımı ile alakalı kurucu iradenin hiç

bir görüş ve beyanında,"halklar"diye bir ibareye rastlayamazsınız.

   ***

  Örnek mi?

  Milliyetçilik...

  Eğer bu ülkenin değiştirilemez,değiştirilmesi teklif dahi

edilemez anayasa maddesinde yer alan "Türk milleti"kavramı

varsa,bunu "faşizm"gibi algılayıp,onun yerine bir kesim

tarafından"Atatürk milliyetçiliği"diyerek sulandırılması

doğru değildir.

Milliyetçilik,tektir.Şahışlar üzerinden değil,millet üzerinden

yapılır..

   ***

  Örnek mi?

  Devletçilik...

  Devlet tektir,ve de "milletindir".."Halkların devleti"veya

"devletin halkları"diye bir kavram olmaz!Kabul de edilemez!

   ***

  Cumhuriyetçilik,Laiklik ve Devrimcilik..

  Her kesimin çoğunluğunda kabul görecek kavramlardır.

İnançlara ve uygarlığa uygun yapılan değişimlerden kimse

vazgeçemez,rahatsız da olmaz.

   ***

  CHP'DE DEĞİŞİM ŞART

  Bakın koskoca çınarı "tahta kurdu"gibi kemirenlere....

   ***

  Parti çatısı altında "Dersim'in bombalanmasından" dolayı

Atatürk ve arkadaşlarına kızan,hakaret ettiği iddia edilen

insanlar var.Bu sözlere karşılık sadece yutkunan bir

gn.başkan???

  Başta Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali gibi edebi değerler

olmak üzere pek çoğunu alet ederek,"sosyalizm-komünizm

propagandası"için CHP'yi kullananlar var!

  Bu değerleri dışlayan Atatürk ve İnönü'ye"diktatör"diye

tanımlayanlar yok mu?

  Atatürk'e kızan bu "dar kafalılara"kızan CHP'liler,az mı

sanılıyor?

   Vekiller var.."Halkların kardeşliği"zırvasına dillendiren.

  Vekiller var.."DHKP-C terör örgütüne"destek veren,

arka çıkan..

  Vekiller var.."PKK sempatizanı"..PKK'ya terör örgütü

yerine"silahlı mücadele örgütü" diyen..

  Vekiller var..PKK'ya terör örgütü diyemeyen"..

  Vekiller,partililer var.Aşırı sol ve Marksist-Leninist..

  Vekiller,parti meclisi üyeleri,taşra teşkilatında görev

alan sosyalist-komünist fikirli insanlar var.

  Vekiller var,Partililer var..Mustafa Kemal'in ordusuna

"Faşist ordu"dediği iddia edilen..

  Vekiller var.Askerimiz,polisimizi,korucumuzu şehit eden

terörist cenazelerine katılan..

  Var oğlu var...

   ***

  "Ben T.C vatandaşıyım..

  Ben Atatürkçüyüm,milliyetçiyim,Türk milletinin bir ferdiyim,

laikim,hür ve demokratım,Atatürk'ün askeriyim,devletim ve

bayrağım tek,ilkelerim belli,devrimcilik ruhumda var...

  Ben aleviyim,sünniyim,ama,kardeşim,birim,beraberim"..

   ***

  Bütün bunları söyleyen,partinin ezici çoğunluğunu temsil

eden "mütedeyyin,sadık ve gerçek CHP'liler" var...

  Hem kırgın,hem bezgin,hemde inanılmaz öfkeliler.

  Parti içinde "Azınlığın çoğunluğa tahakkümünden"herkes

bıkmış,usanmış durumda.

    ***

    CHP İKTİDARI İSTİYOR MU?

  Aslında tez konusu yapmak lazım.Belki siyasi bilimlerde

ders olarak bile okutulsa iyi olur.

  "67 yıldır tek başına iktidar olmadan varlığını sürdürme

becerisi".

   ***

  Kovalayın artık şu 12 eylülün artıklarını partiden!

  Beyni 68'e takılmış kalmış,günümüz dünyasına entegre

olmakta akıl güçlüğü çeken safraları tutmayın,gönderin evlerine!

  Çünkü fikri yapıları kesinlikle CHP'ye uygun değil!

  CHP'yi "CHP'den siyaseten geçinenlerden"kurtarın artık!

  CHP "devlet,millet düşmanı"olduklarını gizlemeyenlere

"taşeronluk" yapacak parti değildir!

  Genel merkezinden,taşra teşkilatlarına kadar pırıl pırıl

yeni jenerasyon M.Kemal'ler hızla geliyor,olanlar var.

  Kendi siyasi fikirlerine uygun partiler olmasına rağmen

 gitmeyen,bu hastalıklı siyaseti CHP'ye taşıyan "marjinal

kafalıları",parti kapısının önüne koyma zamanı geldi.

Geçirmemek lazım.

  Eğer CHP'yi çöreklenmiş bu yapıdan temizlemez iseniz,

olduğunuz yerde saymak,kaçınılmaz olacaktır!

  CHP seçmeninin 2024'ü bırak,2019'u bile ıskalayacak

takati kalmamıştır!

  Unutmayın!18-22 yaş arası bir kitleye "iktidar olma"

hevesini aşılayamazsanız,ebediyen kaybedersiniz!

   ***

           2019 HAYAL DEĞİL!

  Gerçek altı ok'un söylemlerini duymak isteyen,CHP'ye

hiç oy atmamış,malum sebeplerden dolayı da atmayan

milyonlarca insan var.

  2002'de "partisi ve liderinden umudu kesen,nefret eden,

ANAP,DYP ve RP seçmeni ile CHP'den umudu olmayan ama

CHP'li olan DSP seçmeni,oyunu gitti,AKP'ye attı.

  2019'da artık AKP yorgunu,mevcut iktidardan soğuma

emareleri baş gösteren,dönecek partisi olmayanlar var.

İlk veya ikinci defa oy kullanacak yeni nesil dahil en az

yüzde 15-20 civarında bir "yüzer-gezer seçmen"olacak..

  Bu insanlar kendilerine,fikirlerine,kafasına,gönlüne ve

kalbine hitap edecek bir parti arayışında..

  Mevcut boşluğu doldurmak konusunda siyaset kendisine

yeni bir parti kurup,ve de umut aşılayacak kimlik bulursa,

CHP asırlık siyaset hayatının en büyük "fahiş hatası"nı

yapmış olur..

   ***

  Şu andaki görüntüsü itibarı ile,sizce CHP'ye "umudun partisi"

demek mümkün mü?

 

 Not.. Cumaya "salak yerine konmak"...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.